language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

دیدار اعضای چهارمین کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی قم با آیت الله علوی گرگانی

به گزارش ستاد چهارمین کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی در این دیدار گفت: یکی از موضوع هایی که دولت باید به آن اهمیت ویژه ای بدهد سرمایه گذاری برای حفظ آثار تاریخی کشور است.

وی افزود: حفظ آثار تاریخی در هر مکانی باید مورد توجه قرار گیرد تا این آثار به آیندگان منتقل شود. 
آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: میراث فرهنگی بیانگر تاریخ هر شهر و فرهنگ گذشتگان است که برای ما برجای مانده است. 
وی با اشاره به این که آثار تاریخی باقیمانده از گذشتگان دارای هنرهای علمی و ارزشی است، گفت: گذشتگان با کمبود امکانات آثار هنری علمی ارزشمندی را خلق کرده اند. 
آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: باید قدرت نگهداری این آثار که برخی بر اثر بی توجهی تخریب شده اند را داشته باشیم، چرا که این آثار دارای جنبه معنوی و فرهنگی است. 
وی با بیان این که سبک زندگی ها و شهرسازی تغییر یافته است، تصریح کرد: تقلید در جامعه امروز بسیار افزایش یافته است به قدری که ما فرهنگ غرب را در کشور خود به سوغات آورده ایم. 
این استاد برجسته حوزه عنوان کرد: روش ها در ساخت و ساز نیز تغییر پیدا کرده است، در حالی که ما باید از تجربیات معماری ایرانی اسلامی گذشتگان استفاده کنیم. 
آیت الله علوی گرگانی خاطرنشان کرد: در گذشته به علت نوع ساخت و ساز خانه ها، روابط نزدیک تر و حقوق همسایه ها بیشتر و بهتر رعایت می شد، این در حالی است که امروز با ساخت و ساز آپارتمان ها شاهد بی اطلاعی همسایه ها از یکدیگر هستیم که تبعات زیادی در جامعه دارد.