language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

راهبردهای آینده معماری اسلامی و ایرانی تدوین شود

به گزارش ستاد برگزاری چهارمین دوره کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، علیرضا خاکی روز سه شنبه در سلسله نشست های هم اندیشی با مدیران گروه های علمی و معماری شهری که در استانداری قم برگزار شد گفت: بین دانشگاهیان و مدیریت شهری فاصله ایجاد شده است از این رو باید بتوان از ظرفیت علمی متخصصان در حوزه معماری و شهرسازی، راهبردها و ساختارهای ساخت و ساز را تدوین کرد.

وی افزود: زیرساخت ها برای تغییر مدیریت در ساخت و سازها آماده شده است از این رو پیش از گذشته به حضور صاحب نظران در حوزه معماری و اسلامی نیاز است.

وی با اشاره به این که در بافت های تاریخی استان قم آماده همکاری هستیم گفت: برای حفظ میراث و هویت در گذشته نیازمند ارائه طرح های علمی هستیم تا بتوانیم بر اساس منابع تحقیقاتی و کاربردی در مدیریت شهری ورود پیدا کنیم.

وی ادامه داد: با استناد از مقالات و آثار پژوهشی و علمی می توان در نقد شهری به صورت کاربردی عمل کرد از این رو نقش اساتید و دانشگاهیان در پرورش فکرها و ارائه خوراک علمی به مدیران شهری ضروری است.