language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

معماری و شهرسازی در قم نیازمند تحول اساسی است

 

به گزارش ستاد برگزاری چهارمین کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران(قم)، مهدی حمزه نژاد با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: چشم اندازها محورها باید به موضوعات و ابعاد کنگره بپردازند و بعد معاصری معماری و شهرسازی در قم را نیز در نظر بگیرند صرفا با نگاه باستانی موضوع را ارزیابی نکنند و بدانند که اولویت در معماری و شهرسازی معاصر است.

حمزه نژاد اذعان داشت:باید کنگره بتواند به نیاز امروز در معماری و شهرسازی پاسخ بگوید تا وضعیت فعلی ساماندهی شود و از نظر معماری و شهرسازی به تحولات خوبی برسیم.

وی تصریح کرد:انتظار می رود این کنگره به نیازهای واقعی در عرصه معماری و شهرسازی پاسخ بگوید همچنین از بعد میان رشته ای در معماری سنتی نیز به لحاظ فرهنگی و جامعه شناختی و جغرافیایی و مبانی نظری و حکمی مورد توجه باشد و تنها از منظر کالبدی به معماری و شهرسازی پرداخته نشود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره از کنگره به صورت استانی  گفت: این کنگره ها دارای ویژگی های خوبی است و موجب تمرکز بیشتر بر سر موضوعات می شود.

این دکترای معماری عنوان کرد:ما نتایج خوبی را در کنگره هایی که به معماری و شهرسازی یک استان می پردازد داشته ایم چرا که به طور تخصصی ابعاد مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

وی تصریح کرد:برگزاری این کنگره در قم نیز نگاهی تخصصی به موضوع معماری و شهرسازی قم دارد و قطعا هدف دار تر موضوع را مورد واکاوی قرار می دهد.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد:امیدواریم بعد از چند دوره از برگزاری تخصصی با موضوع معماری و شهرسازی قم به نتایج بهتر و راهکارهای اساسی تری دست یابیم.

وی گفت:اهدافی از این کنگره پیش بینی شده است که با نگاه تخصصی و تمرکز بر محورهیای آن می توان به نتیجه رسید وگرنه اگر به صورت کلان نگریسته شود نمی توان به خوبی موضوعات و محورها و دیدگاهها را رصد کرد.

این دکترای معماری بیان کرد:با انتخاب موضوع معماری و شهرسازی قم با چند بار مطالعه عمیق و ژرف نگری و تحقیق و پژوهش راهبردی می توان به دستمایه ای برای برنامه های جدید و زیر بنایی دست یافت که خود دارای اهمیت زیادی است و می تواند زمینه را برای مطالعات گسترده تر در جهت سیاست گذاری ایجاد نماید.