language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

ظرفیت های تاریخی در معماری باید شناسایی شود

به گزارش ستاد برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی قم، عمار کاوسی در این باره افزود: در این حوزه نیازمند همکاری نهادهای مختلف به ویژه دانشگاه ها هستیم تا تاریخ و میراث قم مورد مطالعه و کار پژوهشی قرار گیرد.

وی با بیان این که کنگره معماری و شهرسازی توجه به تاریخ را در مردم ایجاد می کند گفت: این کنگره در راستای ضرورت شناخت معماری و اهتمام به بناهای تاریخی نقش مهمی ایفا می کند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم بر حفاظت از آثار تاریخی به عنوان هویت ملی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: باید ساخت و سازها در بافت های تاریخی قم با مشورت کارشناسی این اداره کل صورت بگیرد تا شاهد نابودی آثار تاریخی نباشیم.

وی افزود: معماری های در گذشته برگرفته از فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم بوده است که باید با استفاده از این نوع تجارب در شهرسازی مدرن استفاده شود.

 کاوسی با اشاره به اینکه تخریب یا نابودی میراث فرهنگی و طبیعی ضایعه ای جبران ناپذیر است گفت: آثار تاریخی همچون شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی و ملی است از این رو مردم به حفظ آثار به عنوان یک وظیفه ملی توجه داشته باشند.
وی با توجه به میزان خطرات جدیدی که میراث فرهنگی را تهدید می کند گفت: عدم اطلاع رسانی و رعایت نکردن نکات حفاظت از آثار تاریخی باعث شده است تا تعدادی از آثار تاریخی محل یادگاری نوشتن و زباله های خانگی مردم شود.
 وی با بیان اینکه معرفی آثار تاریخی به نسل های بعد ضروری است گفت: بدون وجود آثار، شناساندن و معرفی آن به نسل های جدید مشکل است از این رو باید آثار از نسلی به نسل دیگر منتقل شود تا از نزدیک با این آثار مواجه شوند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: نقش مراکز آموزشی، فرهنگی و رسانه های جمعی در اطلاع رسانی و حفاظت از آثار تاریخی موثر است تا با ایجاد حساسیت نسبت به این موضوع  اهالي روستاها و سایر اقشار را آگاهی بخشند.
کاوسی با اشاره به اینکه تاثیرات آب و هوایی نیز در تخریب آثار نقش دارد گفت: نقش تخریب های مردمی بیشتر از تخریب هایی است که توسط فرسایش، بارش باران و وضعیت آب و هوایی صورت می گیرد ضمن اینکه در صورت تخصیص اعتبار آثار تاریخی توسط کارشناسان میراث فرهنگی مرمت می شوند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از ثبت ملی حدود 359 اثر تاریخی شامل آب انبارها، کاروانسراها، قلعه ها، خانه های تاریخی، تپه ها و سایر اماکن تاریخی در این استان خبر داد.