language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

ایجاد پیوند مباحث تئوری با عملی آموزش معماری به صورت فراگیر در شهر قم

 

به گزارش ستاد کنگره تاریخ معماری و شهرسازی قم، در این مطلب آمده است: 
اولین گام
زمانی بس دراز است که جدایی بستر های آموزش معماری  با فن ساخت به عنوان چالش مهمی در عرصه آموزش معماری طرح شده است و اقدامی کارآمد، برنامه ریزی شده، فراگیر و سیستماتیک، برای رفع این نقص در جامعه دانشگاهی و بخش های مرتبط با تغییر و تحول نظام های آموزشی  انجام نشده است. دشوار بودن طی مسیر پیوند تئوری با عملی در آموزش معماری، در کنار رشد ناگهانی جمعیت دانشگاهی از علل عقب افتادن آن است.
این کنگره با حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای اولین بار سعی در ایجاد پیوند مباحث تئوری با عملی آموزش معماری به صورت فراگیر در شهر قم دارد.
فرآیند ایده تا عمل در این کارگاه هفت روزه، همان آشنایی با روش روند تبدیل تصورات معمار از فضا به فضای مجسم می باشد که در قالب ساخت یک سازه سنتی صورت خواهد گرفت.
مخاطبان ما علاوه بر آشنایی با ملزومات ساخت، با بخشی از تکنولوژی ساخت معماری گذشته که در ادبیات امروزی برای بیان کیفیت ویژه ای، معماری اسلامی نام گرفته است، آشنا خواهد شد.
از سویی بعد از رونمایی از این اثر که با تلاش کمیسیون سازه در معماری و شهرسازی این کنگره، به ریاست آقای مهندس علیرضا بخشی و آقای مهندس سید محمد علاقه بندان انجام میگیرد
به عنوان یکی از نمادهای زیباسازی برگرفته از میراث معماری گذشته و به عنوان یادبود کنگره، به مردم شهر هدیه خواهد شد.