language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

آیت الله اراکی: تدوین فقه عمران شهرسازی ضروری است

به گزارش ستاد برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی قم، آیت الله محسن اراکی روز پنجشنبه در چهارمین کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران ادامه داد: بخشی از فقه عمرانی و شهری توسط مرکز پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تدوین شده است.

وی ادامه داد: فقه عمران شهری هویت اسلامی شهر است که باید مورد توجه قرار بگیرد، از این رو هنجارهای متناسب با آن را می طلبد و در رفتارهای اجتماعی، شهر را جلوه می بخشد از این رو اگر هویت اسلامی در جامعه را قبول داریم باید بر اساس آن هنجارهای اجتماعی را در حوزه های مختلف زندگی رعایت کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به این که فرهنگ هویت هر جامعه است گفت: هویت جامعه اراده جامعه را شکل می دهد، از این رو هر قدر هویت جامعه محکم تر باشد دستیابی به ارزش ها و مقاصد به راحتی صورت می گیرد.

وی افزود: هر شهری روحی دارد از این رو اگر شهر دارای شهروند باشد ماهیت و هویت خاصی خواهد داشت چراکه شهر موجود زنده است.

آیت الله اراکی بیان داشت: جامعه ای که دچار اختلال اجتماعی است نمی تواند پیشرفت کند و به موفقیت دست یابد.

وی بر حفظ میراث فرهنگی در جامعه تاکید کرد و گفت: با حفظ آن می توان در برابر هویت های مهاجم ایستادگی کرد، یکی از نکات منفی غرب این است که هویت زداست و هویت های دیگر را در خویش ذوب می کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که هویت شهر قم باید تعریف شود گفت: میراث فرهنگی قم حاکی از میراث اسلامی و اهل بیت(ع) است از این رو نباید بافت های تاریخی و فرهنگی قم را از بین برد که این بافت ها نقش مهمی در میراث فرهنگی کشور دارد.

آیت الله اراکی ابراز داشت: هویت فرهنگی شهر را باید حفظ کرد در همین راستا باید نمادهای اسلامی و اجتماعی اصیل این شهر را شناخت و مورد تحلیل و بررسی قرار داد تا بتوان در مقابل تهاجم فرهنگی آن را حفظ کرد.

وی ادامه داد: در این حوزه شهردار و فرماندار پاسدار هویت این شهر هستند که باید به شهرسازی و مدیریت شهر اهتمام ویژه ای داشته باشند.